Primăria Țețchea

Alte documente

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile executive

Număr document Conținut Dată publicare Caracter Acțiuni